Regulamin, Bulanda Bus Profesjonalne Przewozy Pasażerskie, Nowy Sącz, Lipnica Wielka, Bobowa, Jasienna

Regulamin przewozu osób autobusami firmy P.P.H.U Bulanda Krzysztof :

 1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do przejazdu.
 2. Sprzedaż biletów prowadzi obsługa autobusu.
 3. Bilet należy zachować do czasu zakończenia przejazdu.
 4. Dzieciom do lat 4, podróżującym bezpłatnie, nie przysługuje prawo do zajmowania osobnego miejsca.
 5. Obsługa pojazdu (w tym kierowca) uprawniona jest do dokonywania czynności kontrolnych.
 6. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu zobowiązany jest wnieść opłatę karną oraz wykupić bilet uprawniający do kontynuowania dalszej podróży.
 7. Opłata karna powinna zostać wniesiona bezpośrednio podczas kontroli. W przypadku odmowy kontroler uprawniony jest do wylegitymowania pasażera, skierowania wniosku do Sądu Grodzkiego oraz do natychmiastowego zaprzestania przewozu.
 8. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta trzymane na rękach oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie naraził na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 9. Dla przewożonego psa podróżny zobowiązany jest nałożyć kaganiec.
 10. Opłacie nie podlegają:
  1. Przedmioty stanowiące bagaż podręczny,
  2. Zwierzęta trzymane na rękach,
  3. Wózki inwalidzkie, wózki dziecięce - złożone.
 11. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera.
 12. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.
 13. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera.
 14. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.
 15. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż znajdujący się w autobusie i lukach bagażowych.
 16. Bagaż znajdujący się w lukach bagażowych autobusu wydawany będzie przez obsługę wyłącznie na wyznaczonych przystankach.
 17. Bagażu ręcznego i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 18. Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych, mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów oraz powodujących zniszczenie mienia.
 19. Osoby w stanie nietrzeźwym lub zachowujące się w sposób uciążliwy dla współpasażerów będą usuwane z pojazdu, bez prawa rekompensaty za bilet.


Skargi i wnioski należy kierować P.P.H.U Bulanda Krzysztof, 33 - 323 Lipnica Wielka 326 .